Beste bewoners,

Wij zijn vandaag (30 mei) door wethouder Nathalie Kramers telefonisch op de hoogte gebracht van het feit dat er een locatie voor noodopvang voor asielzoekers in “Hotel Campanile” wordt geopend.

De aanvraag is op 24 mei door het COA bij de gemeente gedaan. Op onze Algemene Ledenvergadering van 25 april jl. speelde dit nog niet aangezien er toen vragen zijn gesteld aan de wethouder.

Direct na het telefonisch overleg van vandaag is er een brief aan jullie rondgebracht met meer informatie.

Bij Dorpsbelang leven diverse vragen zoals hoe lang blijft de opvang geopend, welke asielzoekers komen er, hoe is de beveiliging geregeld, wanneer wordt deze locatie geopend etc, etc.

In de brief wordt op een aantal punten reeds ingegaan en op 5 juni is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden.

Dorpsbelang zal ook met een afvaardiging aanwezig zijn.

Bestuur Dorpsbelang Goutum