Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nodigt u uit voor een informatieve
avond over de mogelijkheden om de inwoners van de noodopvang in Goutum aan
het werk te krijgen, rekening houdend met alle relevante wet- en regelgeving. Dit is
een unieke gelegenheid om te ontdekken wat er wel kan, wat er niet kan en wat
absoluut niet mag.

Datum: 16 januari 2024 Inloop vanaf 19:00 uur en start vanaf 19:30 uur Locatie:
Dorpshuis Ien en Mien, Goutum

Deze avond, in samenwerking met Dorpsbelang Goutum, biedt u de kans om
essentiële informatie te verkrijgen die van invloed kan zijn op uw betrokkenheid bij de
lokale gemeenschap. Door samen te komen, kunnen we bespreken hoe we
gezamenlijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de integratie van de inwoners
van de noodopvang.

Aanmelden voor deze informatieve avond kan eenvoudig door een e-mail te sturen
naar dorpsbelanggoutum@kpnmail.nl. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,
aangezien uw inbreng van groot belang is bij het vormgeven van een succesvolle
samenwerking.

Laten we samenwerken voor een inclusieve en ondersteunende gemeenschap!

1. Opening
– Welkom en introductie van de deelnemers
– Doel van de bijeenkomst
2. Stand van Zaken
–  Korte update van lopende zaken
– Bespreking van recente ontwikkelingen
3. Wet- en Regelgeving
– Presentatie door expert over relevante wet- en regelgeving
– Discussie en vragenronde
4. Mogelijkheden en Onmogelijkheden m.b.t. (Vrijwilligers)werk
– Inzicht in beschikbare kansen voor bewoners
– Identificeren van obstakels en mogelijke oplossingen
5. Verschil tussen Bewoners in Procedure en Statushouders
– Uitleg over de verschillende categorieën en hun specifieke behoeften
– Ervaringen delen en best practices bespreken
6. Afspraken met Participatie-coördinator
– Overzicht van de rol van de participatie-coördinator
– Concrete afspraken en actiepunten
7. Rondvraag en Afsluiting
– Gelegenheid voor deelnemers om vragen te stellen
– Korte samenvatting en afspraken voor vervolg
8. Netwerkmoment
– Informeel samenzijn voor verdere discussies en netwerken