In samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum stelt Omrin u dit jaar weer in de gelegenheid om extra grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.

Waar en wanneer kunt u extra grof tuinafval inleveren?
Op onderstaande zaterdagen zetten wij op de toegangsweg naar het korfbalterrein twee rode Omrin
containers neer:
– Zaterdag 16 maart 2024
– Zaterdag 23 maart 2024

Vrijwilligers van dorpsbelang Goutum zetten de containers ’s morgens om 11.00 uur open en sluiten
deze om 17.00 uur af. U kunt dan uw tuinafval in deze containers neerleggen.

Geen grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval
Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval in te leveren.
De vrijwilligers houden in de gaten dat dit niet gebeurt.

Grof tuinafval naar de milieustraat
Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in
Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via
www.omrin.nl.