Vrijdag 12 april a.s. zul je dit bord vinden op een van de fietspaden in Goutum. Een
bewonersinitiatief waar Dorpsbelang Goutum enthousiast over is.