Vanaf maandag 13 november wordt begonnen met de vervanging van drie voetgangsbruggetjes in Goutum. Begonnen wordt met de bruggetjes in Oer de Feart en De Tolve. Aansluitend wordt het bruggetje in de Hounsdyk (Heemtuin) vervangen. Ook de bruggetjes (met traptreden) tussen ‘t Giele Fjild, de Griene Daam en het Stripepaad (voetpad langs Van Harinxmakanaal) krijgen een nieuwe slijtlaag. Of alles in 2017 afgerond kan worden is de vraag. De geselecteerde aannemer heeft opdracht om in totaal 60 bruggetjes te vervangen in Leeuwarden.