Eerder is bericht dat de toegang tot buurtschap Wiarda en sportcomplex Wiarda, met name op de zaterdag, zeer wordt belemmerd door overals langs de weg geparkeerde auto’s. Deze problemen spelen al lang, maar wordt nu door iedereen ingezien. Omdat de verkeersveiligheid in het geding is, hebben de sportclubs FVC en Blauwwit de noodklok geluid. In overleg met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente is men tot een aantal oplossingen gekomen. Eén daarvan is om de toegangsweg met 1 meter te verbreden.

Vanaf maandag 20 november as. wordt de Ublingaplantage met 1 meter verbreed. De verbreding wordt gerealiseerd aan de kant van het fietspad en wordt vaksgewijs uitgevoerd. Hierdoor blijft er 1 rijstrook beschikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting zo’n 3 weken en kunnen overlast veroorzaken voor het verkeer van- en naar buurtschap Wiarda en de bezoekers aan sportcomplex Wiarda.

Of er ook een parkeerverbod komt is ons niet bekend. Wat wij wel zien is dat op het parkeerterrein vaak nog voldoende plek is, maar dat bezoekers niet durven of kunnen door rijden en daarom maar snel langs de weg parkeren.