Vanaf woensdag 29 november 2017 is de Hounsdyk afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf deze datum wordt gestart met de realisatie van de tijdelijke brug in de Hounsdyk en wordt vervolgens de verbinding gemaakt van de Wurdumerfeart naar het water ‘de Brekker’ in buurtschap Wiarda.

De tijdelijke brug wordt later vervangen door een nieuwe, definitieve brug.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond is de Hounsdyk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden duren naar verwachting zo’n twee weken.