Straatnamen in de nieuwe Leeuwarder stadswijk Middelsee worden vernoemd naar Waddenzeevissen, scheepstermen en ‘de middeleeuwen’.

De grote wijk Middelsee wordt vanaf komend jaar gebouwd in het voormalige Goutumer en Huizumer Nieuwland, waar de Boksumerdyk en de Hendrik Algraweg doorheen lopen. Eén ‘middeleeuwse’ straatnaam werd eerder al bekendgemaakt, namelijk de Redbadwei. Deze centrale wijkweg is vernoemd naar de bekende heidense Friese koning uit de zevende eeuw.

Protterbrêge


In het gebied tegen het Van Harinxmakanaal aan komen straten die verwijzen naar scheepstermen. In het ‘landelijk gebied’ vormen Waddenzeevissen inspiratie voor nog te bedenken namen. Met de benaming van de Algraweg en Boksumerdyk worstelt de adviescommisse nog. Mogelijk blijven ze in aangepaste vorm bestaan.

De gemeente is ook een stap verder met straatnamen voor stadsdeel De Zuidlanden, het gebied ten oosten van de Overijsselselaan. Buurtschap De Klamp maakt hiervan deel uit. Hier werden eerder al vogelnamen aangewezen en dit gebeurt ook in de tweede fase. Daar liggen straks straten als De Houtekster, It Reidhintsje, It Boumantsje, De Klút, De Hôfsjonger, De Fazant en een brug met de benaming Protterbrêge.

De Hem


Er is ook nagedacht over De Hem, een nieuwe buurtschap die wordt ingetekend in het gebied tussen de Wergeasterdyk en de Hounsdyk, recht ten zuiden van Goutum.

,,Er zullen voor de wijk De Hem ongeveer tien straatnamen nodig zijn, verder zullen er meerdere namen aan andere openbare ruimten worden toegekend, zoals aan fietspaden’’, schrijft de commissie. Waarschijnlijk zullen het Friestalige namen voor weilanddieren (greidebisten) worden.

Het voetpad bij de Hellingshaven in Grou gaat Minne Finnepaad heten, met ondertitel: Minne Symens Hofstra (1824-1909) wie as komelker ien fan de brûkers fan dit stik lân. Pleatslik Belang Grou deed een voorstel hiervoor en burgemeester en wethouders nemen dit over.

(bron: lc.nl & foto: Google maps)