Erelid van Dorpsbelang Rembrandt Velthuyzen van Zanten en dorpsgenoot Anne Venema doen een oproep aan de gemeente om het weidevogelgebied Houn (aan de Hounsdyk) te beschermen door een groenstrook van 50 tot 100 meter aan te houden tussen de westoever van de Wirdumervaart en de geplande huizenbouw. Dorpsbelang, en vele bewoners uit Goutum en De Zuidlanden, ondersteunt deze oproep volledig. Dit unieke stuk natuur, met nog eeuwenoude landschapskenmerken, mag niet verloren gaan. Zie de LC (21/3/20) voor het volledige artikel.