We zijn 29 maart naar de informatieavond geweest i.v.m. de opvang van Oekraïners in Nieuw Mellens.
De gemeente Leeuwarden heeft de hoofdregie en is verantwoordelijk. Aanmelden voor vrijwilligerswerk of activiteiten bij Amaryllis. Solidair Fryslân krijgt de coördinatie van de activiteiten
Vrijwilligers voor kinderactiviteiten worden gescreend. Zij kunnen gratis een VOG aanvragen. Voor groepen vrijwilligers met dezelfde taak wordt een instructiebijeenkomst georganiseerd.

Nieuw Mellens bestaat uit verschillende units. Elke unit heeft een woonkamer met een keukenblok. Of bewoners straks zelf gaan koken is nog niet duidelijk. De locatie is nu voor 6 maanden beschikbaar.
Er zal een soort locatiemanager van de gemeente worden aangesteld.
De locatie moet 1 april klaar zijn. Nu nog niet duidelijk of die dag al mensen komen.
Over het algemeen komen er veel jonge kinderen, moeders en oma’s binnen.
4 -18 jarigen gaan naar internationale schakelklassen.
Of mensen leefgeld ontvangen is op dit moment nog niet duidelijk.
Er is beveiliging op de locatie.

Vluchtelingen worden door de GGD onderzocht en zo nodig doorverwezen als dat nodig is. Ze krijgen o.a. medicijnen en vaccinaties.
Op de locaties is de GGD ook aanwezig en doet regelmatig testen op Covid. Vrijwilligers die dat prettiger vinden kunnen een mondkapje dragen.

Kleding, luiers, maandverband, materialen zoals buggy’s e.d. wordt geregeld door de organisatie Buurvrouw en Buurvrouw. Vluchtelingen en ook bewoners van de gemeente Leeuwarden met een te krappe beurs kunnen in hun bus spullen uitzoeken. Zie hun website.
Er wordt gericht gevraagd om spullen, dus alleen wat er op dat moment nodig is! Er is nu nog veel speelgoed e.d.
Vluchtelingenwerk geeft op de locaties informatie aan Oekraïners.
We krijgen te horen wanneer het zover is dat we in actie kunnen komen.


Vluchtelingen in het WTC.
Wat we wel kunnen doen is handwerkmateriaal inzamelen voor vluchtelingen in het WTC.
We mogen geen onderscheid maken op basis van afkomst, geloof, huidskleur. Een
vluchteling is een vluchteling.
Helaas worden in een akelige hal zonder daglicht in het WTC in Leeuwarden nog steeds vluchtelingen opgevangen. Onder hen gezinnen en 120 kinderen.
Een aantal vrijwilligers organiseren avonden waar Afghaanse en Syrische vrouwen bij elkaar komen en kunnen knutselen. De vrouwen maken plannen op basis van het beschikbare materiaal en maken daar de mooiste dingen van.
Ze hebben geen geld om materiaal te kopen en zijn dus afhankelijk van giften.

Tijdens de diensten rond Pasen kunt u materiaal in de Agneskerk afgeven.
Er is behoefte aan lappen stof, bollen wol/katoen, naaigaren, spelden, naalden, brei- en haaknaalden (verschillende diktes), knopen, fournituren, kralen en scharen. Alles wordt benut.

Dit kan op:
Woensdag 13 april bij de sobere maaltijd van 17.15 – 18.15 uur
Donderdag 14 april en vrijdag 15 april van 19.15 – 20.30 uur.
Zaterdag 16 april van 20.15 -21.00 uur
Zondag 17 april van 9.15 -11.00 uur.
De dozen staan in de hal van de Agneskerk in Goutum.

Namens de werkroep en de vluchtelingen hartelijk dank!