Dorpsbelang Goutum heeft de ijsbaan en de speeltuin verbonden met een brug. Gemeente Leeuwarden had deze brug over en aan Goutum geschonken. Dankzij de inspanningen van Bouwe Wybenga en Jaap Broekstra, Hans de vries, en met hulp van Durk Bergsma uit Hempens Teerns is deze brug nu geplaatst. Ook dank aan de ijsclub Goutum. Veel jeugd en bewoners maken er al gebruik van.
Een aanwinst!