Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem’ Van donderdag 3 november 2022 tot en met donderdag 15 december 2022 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (o.a. welstandsrichtlijnen) ter inzage. […]