De Buorren (vanaf nummer 18) en de Tearnserdyk (tot aan de kruising De Pôlle-Oer de Feart) gaan we  opnieuw bestraten. Dit is nodig omdat het wegdek van de Tearnserdyk erg […]