Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nodigt u uit voor een informatieveavond over de mogelijkheden om de inwoners van de noodopvang in Goutum aanhet werk te krijgen, rekening houdend met […]