Hij komt, hij komt, Nog even en dan is het weer zover, de intocht van Sinterklaas. We hebben alvast Sinterklaas gebeld en ook dit jaar brengt hij weer een bezoek […]
Eerder is bericht dat de toegang tot buurtschap Wiarda en sportcomplex Wiarda, met name op de zaterdag, zeer wordt belemmerd door overals langs de weg geparkeerde auto’s. Deze problemen spelen¬†al […]