In samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum, staan er ook dit jaar weer in oktober een tweetal rode containers. Hier heeft u weer de gelegenheid om vrijkomend grof tuinafval […]
De McDonalds in Goutum bereidt uit in oppervlak en parkeerruimte. Naar verwachting zullen de bezoekersaantallen stijgen naar 1.500 bezoekers per dag. Dit vraagt veel logistieke uitdagingen, ook om een goede buur in […]
Dorpsbelang Goutum en IJsclub Goutum hebben afgelopen vrijdag (dd. 15 september) onder grote belangstelling een vis- en aanlegsteiger in gebruik genomen. De steiger is geplaatst midden in het dorp, tegen […]
Op vrijdag 29 september organiseert de Oudervereniging IKC Wiarda (Wiardaskoalle) haar jaarlijkse wandeltocht. Alle kinderen uit Goutum zijn van harte uitgenodigd om aan deze tocht deel te nemen. Ook kinderen […]
De eerste herfststorm van het jaar is het feit. Heeft u foto’s van de storm die zijn gemaakt in Goutum, stuur die dan naar dorpsbelanggoutum@gmail.com Vermeld u naam en in […]
Dit weekend was het Open Monumentendag. Wist u dat Goutum ook een aantal bijzondere monumenten heeft? Wat dacht u van: de Agneskerk, het Brandspuithuisje aan de Buorren, de boerderijen aan […]
Goutum is een vereniging rijker. Na 70 jaar te hebben gedamd in Tivoli ‘verhuist’ Damclub Huizum nu naar ons dorpshuis Ien en Mien. Damt u wel eens en wilt u […]
De afgelopen weken is door Loonbedrijf Bergsma uit Teerns en de vrijwilligers Bouwe Wijbenga en Jaap Broekstra hard gewerkt aan de realisatie van een vis- en aanlegsteiger in Goutum. De […]
De Leeuwarder Badminton Club speelt vanaf 1 september weer elke vrijdagavond badminton in de Wiardahal in Goutum (Blauw Wit), zowel voor jeugd vanaf 6 jaar (van 19.30 tot 20.30 uur) als […]
Een aantal (nieuwe) huizen, en zelfs het crematorium, zijn nog altijd niet aangesloten op de riolering. De aanleg van riolering is niet altijd doelmatig. Soms zijn de kosten om aan […]