Beste bewoners, Wij zijn vandaag (30 mei) door wethouder Nathalie Kramers telefonisch op de hoogte gebracht van het feit dat er een locatie voor noodopvang voor asielzoekers in “Hotel Campanile” […]
Hierbij worden de leden van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie/AlgemeneLedenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op DINSDAG 25 april 2023 Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien. De […]
De Buorren (vanaf nummer 18) en de Tearnserdyk (tot aan de kruising De Pôlle-Oer de Feart) gaan we  opnieuw bestraten. Dit is nodig omdat het wegdek van de Tearnserdyk erg […]
Dorpsbelang Goutum is vanaf april 2023 op zoek naareen penningmeester en een algemeen lid dit in verband met twee leden die aftreden De penningmeester beheert o.a. de baten en de […]
Wij willen u erop attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeenteLeeuwarden en dorpsbelang Goutum, dit jaar weer in de gelegenheid stelt om uw vrijkomend groftuinafval in uw wijk aan […]
Vandaag weer een oude Diggelfjoer online gezet. Ditmaal Februari 2021. Dit stond er o.a. in deze Diggelfjoer: Dorpsprogramma 2021 Winterpret in Goutum De gelukkige klas IJspret voor leden IJsclub Goutum […]
Dorpsbelang Goutum wenst een ieder fijne feestdagen en een mooi 2023 toe!
Afgelopen zaterdag was de grote Goutumer Kerstmarkt. Er waren veel mensen op de kerstmarkt afgekomen. Doordat het weer ook meezat was er een echte kerstsfeer. Met de tempratuur onder nul […]
De ijsbaan is geopend. Er kan geschaatst worden tot nader order. Check voor meer informatie de sociale media van IJsclub Goutum (Twitter & Facebook) Heb je nog zin om lekker […]
Beste mensen die de Hounspolder een warm hart toedragen, We roepen u dringend op om een zienswijze in te sturen, zodat het de gemeenteraad duidelijk wordt hoeveel mensen de Hounspolder […]