Woonwijk De Hem nekslag voor de weidevogels  In “Te Gast” van de LC van 10 december jl. schrijft wethouder Hein de Haan dat woningbouw bij De  Hem ten zuiden van […]
De gemeente Leeuwarden heeft een paar spelregels opgesteld hoe je Sint-Maarten kan vieren.  Houd voldoende afstand van mensen in de deuropening. Heb begrip voor mensen die de deur liever niet […]
Zoals jullie hebben gelezen op onze website, zijn er twee bankjes door de brand in vlammen opgegaan. De gemeente, waar de bankjes van zijn, heeft aangifte gedaan bij de politie. […]
Een korte felle brand heeft twee zitbankjes achter de OBS Wiardaschool aan de Buorren in de as gelegd. De brandweer werd even na zes uur opgeroepen voor de brand. Boven […]
De Leeuwarder FNP wil dat de nieuwe wijk De Hem, pal ten zuiden van Goutum helemaal niet gebouwd wordt. Dit laat de partij weten in reactie op de oproep van […]
Bescherm het weidevogelgebied bij de Goutumer Hounsdyk door een ruim 50 meter brede natuurstrook aan te leggen langs de Wurdumer Feart, zeggen twee molenaars. Anne Venema en Rembrandt Veldhuyzen van […]
De openbare verlichting langs fietspaden in Wiarda wordt snel verbeterd en de Boksumerdyk wordt op termijn ook een verlichte fietsroute, beloven burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Beide plekken zijn door […]
Vandaag is het weer zover, het 3e energieatelier om te komen tot een uitvoeringsplan warmte voor ons mooie dorp! We mogen terug kijken op twee eerder gehouden energieateliers waarbij we mooie […]
Woensdag 16 oktober 2019 rond kwart over tien in de avond vond er een aanrijding plaats op de kruising Overijsselselaan met de Sudertrimdielsdyk. Voor het ongeval werden meerdere wagens van […]