Nextdoor app

Ben je je kat of hond kwijt, wil je iets verkopen of samen met je buren bouwen aan een betere veilige buurt ga dan naar nextdoor.nl Word lid van Nextdoor, het besloten, sociale netwerk voor buurten en leer je buren beter kennen. Er zijn in sommige straten al een WhatsApp groep om elkaar te waarschuwen. Maar met deze app laat je…

Lees meer Read More

Zaterdag 22 april 2017 is het Friese Molendag

De wimetor aan de Hounsdyk en de “Peanstra wimetor”  draaien op 22 april 2017   Aan de Hounsdyk is het héél bijzonder: In 50 jaar hebben niet zoveel weidevogels vlak bij de wimetor gebroed! Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om langs te komen en geniet! Verrekijkers liggen klaar tussen 11-12 en 14-16 uur en is er tekst en uitleg,…

Lees meer Read More

Dominee Rinsma zet paasverhaal in een modern jasje

Is het lijdensverhaal van Jezus zoals dat in The Passion verteld wordt in de populaire cultuur opnieuw ontdekt? De zingende dominee Gerard Rinsma uit Goutum zet het paasverhaal in een modern jasje. “De kruisiging is al eeuwen een thema in de schilderkunst. Zo schilderde Van Gogh moeder Maria met een dode Jezus op schoot, met zijn eigen gezicht.” Het verhaal…

Lees meer Read More

Inleveren kopij voor diggelfjoer

LET OP! Inleveren kopij voor het aprilnummer tot 15 april 2017. Dit kan via email: redactiediggelfjoer@goutum.info of via redactieadres: Brédyk 99 te Goutum.

Uitnodiging dorpsconferentie/Algemene Ledenvergadering

Hierbij  wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie / Algemene Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op: Dinsdag 18 april 2017 aanvang 20.00 in het dorpshuis Ien en Mien. De agenda voor deze vergadering is als volgt: Opening Verslag van de vergadering van 26 april 2016 Verslag van de activiteiten en financiën Verslag van de kascommissie Benoeming van een lid van de…

Lees meer Read More

Polder molen aan de Hounsdyk in gevaar

Op korte termijn wordt een fietspad van buurtschap “De Klamp” naar “Wiarda” aangelegd. Het plan is om het fietspad om het poldertje heen te leggen, zie de schets hieronder. Dat is prima! Mooi zelfs, temeer nu er voorzieningen bij komen, zoals bankjes en er is best veel te zien! Maar let op! Er is beslist ook kans, dat dit fietspad…

Lees meer Read More

Wethouder Friso Douwstra op bezoek bij Dorpsbelang

Wethouder Friso Douwstra en dorpenmanager Anja Reus hebben vanavond een bezoek gebracht aan het bestuur van Dorpsbelang Goutum. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en het dorp Goutum leren kennen. Friso Douwstra is na het vertrek van wethouder Thea Koster het bestuurlijk contact geworden voor ons als dorpsbelang. Hoe leer je als wethouder het dorp Goutum beter kennen dan hier op…

Lees meer Read More

Goutum oan it wetter

… een inrichtingsvisie voor Dorpskern Goutum (Van: Hans de Vries, Dorpsbelang Goutum) Afgelopen jaar is in opdracht van Dorpsbelang Goutum gewerkt aan een visie op een verbeterde inrichting van het (plan)gebied Dorpskern Goutum. On-derstaande afbeelding geeft de grenzen van het beschouwde gebied. Het gebied wordt begrensd door de Wergeasterdyk, de Wirdumervaart en aan de noordkant door het fietspad Langpaad. Aan…

Lees meer Read More

Hoe stemde de mensen in Goutum

Voor de NOS verzamelde de Politieke Academie de afgelopen weken de verkiezingsuitslagen van alle 9357 stembureaus in alle 388 gemeenten. Bekijk hieronder de verkiezingsuitslag van het stembureau bij Ien en Mien in Goutum. Grootste partij bij deze stemlocatie: VVD VVD: 24,9% PVV: 7,2% CDA: 13,4% D66: 14,4% GroenLinks: 8,8% SP: 6,4% PvdA: 12,3% ChristenUnie: 3,7% PvdD: 2,5% 50Plus: 2,9% Denk:…

Lees meer Read More

Agneskerk dingt mee voor een project van underdetoer

De Agneskerk in Goutum dingt mee met deelname aan een project van underdetoer.nl Dit is een project van de Culturele Hoofdstad 2018. Het hertje uit het bekende Cambuurlogo zit ook in het wapen van de Cammingha’s; op een rouwbord aan de muur van de Agneskerk staat dit wapen afgebeeld. Nu maar hopen dat de initiatiefnemers beloond worden met een uitverkiezing…

Lees meer Read More

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com