Colofon

Dorpsbelang Goutum 2011

Welkom op de website van Dorpsbelang Goutum

Op onze website geven wij een weergave van de ontwikkelingen in en rondom Goutum die van belang zijn voor de inwoners van Goutum en diegene die zich betrokken voelen bij Goutum. Heeft u suggesties of iets dergelijks laat het ons weten! Samen streven we naar behoud van de identiteit en leefbaarheid van ons dorp Goutum! Wij nodigen u hierbij uit om een kijkje te nemen op onze website


Meldpunt dorpsbelangzaken

Mailadres Dorpsbelang Goutum: mail@goutum.info

Meldpunt klachten

Klachtenlijn Gemeente Leeuwarden: 14058

Meldpunt wijkagent

Wijkagent: Akkelien de Jong 0900-8844